Om Fauske kino

Bilde fra kinoen

Velkommen til Fauske kino!

Fauske kino ble bygd i 1954, men framstår i dag som en moderne kino. Salen har 213 sitteplasser. Det er god plass mellom radene (120 cm) og det er god høydeforskjell slik at alle skal kunne se godt.

Salen har egne rullestolplasser, men må kontaktes for alternativ inngang (tlf. 908 56 746 ved visning // 90478153 på forhånd). Vi har også 72 barneseter som kan settes i stolene.

Kinoen har et godt lydanlegg med Dolby digitallyd, og er ellers godt oppdatert på det kinotekniske.

Serviceerklæring/Tjenestebeskrivelse

FORMÅL MED TJENESTEN
I Fauske skal alle ha mulighet til å oppleve filmens magi både som en ren underholdningsfaktor og som et middel til opplevelse og virkelighetsflukt. Kulturlivet i Fauske og kulturinstitusjoner utenfor kommunen skal kunne bruke Fauske kino til framføring av sine kulturuttrykk.

HVEM KAN FÅ TJENESTEN
Alle kan bruke Fauske kino, både som kino og kulturhus, etter gjeldende aldersgrenser.

TJENESTENS INNHOLD
• Så fremt det er mulig, viser vi film tirsdag, onsdag, fredag og søndag. Vi forsøker å tilpasse programmet til ulike aldersgrupper, interessegrupper og målgrupper som skoler, barnehager og pensjonister.
• Vi stiller Fauske kino til disposisjon for andre kulturytringer, hvis lokalene er ledig og det passer med avtaler inngått for filmtitlene. Også diverse lys- og lydutstyr, samt annet eksisterende utstyr kan benyttes til produksjonene.

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS
• Kinoprogrammet er det mest aktuelle som vi kan skaffe til veie.
• Programmets form når ulike aldersgrupper og målgrupper.
• Om mulig prioriteres kulturlivet, når Fauske kino ønskes leid til konserter, teater, revy, seminar, dans, m.m.
• Fauske kino skal være konkurransedyktig på både kino og utleie.
• Vi møter alle som benytter tjenestene med høflighet og respekt.

HVA VI FORVENTER AV DEG
• Du har respekt for andre brukere og tar hensyn.
• Du behandler inventar og utstyr med forsiktighet og respekt for at andre skal bruke det etterpå.
• Du er offensiv og søkende til nye, kjente og ukjente kulturuttrykk.
• Du sier ifra hva du ønsker av oss og hva du ikke er fornøyd med.

BETALING
• Billettprisene på filmvisningene følger standard oppsett for Norge. Vanligvis er det lavere pris på visninger som starter før kl 18.

GARANTIBRUDD
• Hvis filmvisningen ikke kan gjennomføres, eller at det blir et brudd som innebærer stopp, refunderes billettene eller det tilbys fribillett på en valgfri senere forestilling.

KLAGEADGANG
• Klager på en visning vurderes enkeltvis. Alle klager rettes til kinopersonalet.